(1)
Šekli, M. Ocene in poročila: Znanstveni Simpozij 1. Toporišičev Dan: Skladnja enostavčne Povedi. jis 2024, 63 (4), 115-119.