(1)
Medved Udovič, V. Književni Pouk V Osnovni šoli Med Tradicijo in Sodobnostjo. Oživljanje žanrov Slovstvene Folklore Pri Mladih Bralcih. jis 2024, 64 (1), 29-38.