(1)
Lengar Verovnik, T. Velika zańćetnica: Med Odslikavanjem Stvarnosti, Jezikovnim Sistemom in Pravopisnim Dogovorom. jis 2024, 66 (2-3), 55-66.