(1)
Mirtič, T. Nekaj Naglasnomestnih značilnosti Sodobne knjižne slovenščine. jis 2024, 66 (2-3), 117-128.