(1)
Podbevšek, K.; Žavbi, N. Jezikovna Norma V luči Odrske Govorne Estetike. jis 2024, 66 (2-3), 145-156.