(1)
Labroska, V.; Subiotto, N. Pravorečna in Pravopisna Norma V makedonščini – Aktualno Stanje. jis 2024, 66 (2-3), 193-202.