1.
Toporišič T. Dramske protagonistke in politika spola na odrih sveta. jis. 2022;67(3):123-135. doi:10.4312/ODDB5948