1.
Mlačnik P. Udomačeni Slovenci v detektivskih romanih Avgusta Demšarja. jis. 2022;67(3):5-15. doi:10.4312/jis.67.3.5-15