1.
Zupančič T. Raba polstavkov v prevodih Vernovega romana V osemdesetih dneh okoli sveta. jis. 2023;68(2):43-55. doi:10.4312/jis.68.2.43-55