1.
Valenčič Arh U. Frazeologija v mladinskem romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom. jis. 2023;68(2):159-169. doi:10.4312/jis.68.2.159-169