1.
Gantar P, Bon M, Gapsa M, Arhar Holdt Špela. Šolar-Eval: Evalvacijska množica za strojno popravljanje jezikovnih napak v slovenskih besedilih. jis. 2023;68(4):89-108. doi:10.4312/jis.68.4.89-108