1.
Kordigel M, Ropič M. O uspešnosti dvotirnega komunikacijskega modela književne vzgoje: rezultati empirične raziskave. jis. 2024;50(5):21-34. doi:10.4312/jis.50.5.21-34