1.
Bešter M. Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine. jis. 2024;56(3-4):111-130. doi:10.4312/jis.56.3-4.111-130