Haramija, D. (2022). Branje mladinskih leposlovno-informativnih knjig pri različnih predmetih v osnovni šoli. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 49–62. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.49-62