Javor Briški, M. (2022). Nemška književnost na Slovenskem od 11. do 16. stoletja. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 79–105. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.79-105