Jančič, N., & Pribožič, K. (2022). Obravnava mita lepote v delih Govekarja, Kersnika, Kvedrove in Pajkove. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 197–207. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.197-207