Toporišič, T. (2022). Dramske protagonistke in politika spola na odrih sveta. Jezik in Slovstvo, 67(3), 123-135. https://doi.org/10.4312/ODDB5948