Mlačnik, P. (2022). Udomačeni Slovenci v detektivskih romanih Avgusta Demšarja. Jezik in Slovstvo, 67(3), 5-15. https://doi.org/10.4312/jis.67.3.5-15