Haramija, D. (2022). Sodobni slovanski mladinski romani v slovenskih prevodih. Jezik in Slovstvo, 67(3), 99-111. https://doi.org/10.4312/jis.67.3.99-111