Žbogar, A. (2023). Metoda obrnjenega učenja pri pouku slovenščine (književnosti). Jezik in Slovstvo, 68(2), 19-30. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.19-30