Riman, B., & Novak Lukanović, S. (2023). Slovenski jezik in vloga učiteljev slovenskega jezika na Hrvaškem. Jezik in Slovstvo, 68(1), 19-33. https://doi.org/10.4312/jis.68.1.19-33