Zupančič, T. (2023). Raba polstavkov v prevodih Vernovega romana V osemdesetih dneh okoli sveta. Jezik in Slovstvo, 68(2), 43-55. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.43-55