Valenčič Arh, U. (2023). Frazeologija v mladinskem romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom. Jezik in Slovstvo, 68(2), 159-169. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.159-169