Gantar, P., Bon, M., Gapsa, M., & Arhar Holdt, Špela. (2023). Šolar-Eval: Evalvacijska množica za strojno popravljanje jezikovnih napak v slovenskih besedilih. Jezik in Slovstvo, 68(4), 89-108. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.89-108