Smolej, M. (2023). Prostovoljna požarna straža: Prispevek k zgodovini oblikovanja slovenske terminologije. Jezik in Slovstvo, 68(4), 191-202. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.191-202