Poteko, I., & Stabej, M. (2023). Bolj ali manj knjižno: Problemi jezikovne analize računalniško posredovane neformalne komunikacije. Jezik in Slovstvo, 68(4), 227-240. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.227-240