Kranjc, S. (2024). Ljubica Marjanovič Umek in Urška Fekonja, Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja. Jezik in Slovstvo, 48(5), 51-63. https://doi.org/10.4312/jis.48.5.51-63