Pezdirc Bartol, M. (2024). Najnovejša slovenska dramatika med platnicami in odrom. Jezik in Slovstvo, 49(5), 13-21. https://doi.org/10.4312/jis.49.5.13-21