Zver, G. (2024). Tema ljubezni skozi prizmo simbolnega v pripovedni prozi Andreja Hienga. Jezik in Slovstvo, 50(1), 37-50. https://doi.org/10.4312/jis.50.1.37-50