Fišer, D. (2024). Jezikovne tehnologije od študija do zaposlitve. Jezik in Slovstvo, 50(1), 101-116. https://doi.org/10.4312/jis.50.1.101-116