Kordigel, M., & Ropič, M. (2024). O uspešnosti dvotirnega komunikacijskega modela književne vzgoje: rezultati empirične raziskave. Jezik in Slovstvo, 50(5), 21-34. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17350