BoĆĄnjak, B. (2024). Pregled tipologije sodobne slovenske kratke proze (osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja). Jezik in Slovstvo, 50(6), 43-61. https://doi.org/10.4312/jis.50.6.43-61