Stritar, M. (2024). Merila za oblikovanje korpusov usvajanja tujega jezika. Jezik in Slovstvo, 51(5), 59-74. https://doi.org/10.4312/jis.51.5.59-74