Kodre, P. (2024). Južnoslovansko kulturno zbliževanje v berilih za osmo leto šolanja po razpadu Avstro-Ogrske. Jezik in Slovstvo, 51(6), 47-54. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17386