Jarnovič, U. (2024). Diskurzivne značilnosti sms-ov. Jezik in Slovstvo, 52(2), 61-79. https://doi.org/10.4312/jis.52.2.61-79