Pisanski Peterlin, A. (2024). Raziskave metabesedilnosti v uporabnem jezikoslovju: pregled področja in predstavitev raziskovalnega dela za slovenščino. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 7-19. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17400