Gorjanc, V. (2024). Špela Vintar, Korpusna analiza vloge označevalcev medleksemskih razmerij v organizaciji besedila. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 117-129. https://doi.org/10.4312/jis.52.3-4.117-129