Jarnovič, U. (2024). Vpliv metadiskurznih elementov na razumevanje besedil. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 145-165. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17410