Koron, A. (2024). Avtobiografija in naratologija: sodobne pripovednoteoretske kategorije v raziskavah avtobiografskih pripovedi. Jezik in Slovstvo, 53(3-4), 7-21. https://doi.org/10.4312/jis.53.3-4.7-21