Urek, M. (2024). Avto/biografije med pričevanjem, okrevanjem in uporom. Jezik in Slovstvo, 53(3-4), 75-88. https://doi.org/10.4312/jis.53.3-4.75-88