Zorman, B. (2024). Lepe slikanice: literatura v slovenskem filmu med leti 1948 in 1991. Jezik in Slovstvo, 53(6), 3-22. https://doi.org/10.4312/jis.53.6.3-22