Forštner, L. (2024). Izidor Cankar in Anton Ocvirk kot začetnika osebnostnega intervjuja na Slovenskem. Jezik in Slovstvo, 53(6), 23-35. https://doi.org/10.4312/jis.53.6.23-35