Kern, D. (2024). Vloga manjšinske šole pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture. Jezik in Slovstvo, 54(1), 55-71. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17460