Hanks, P. (2024). Sestavljanje enojezičnega slovarja za domače govorce. Jezik in Slovstvo, 54(3-4), 7-24. https://doi.org/10.4312/jis.54.3-4.7-24