Arhar, Špela. (2024). Učni korpus SSJ in leksikon besednih oblik za slovenščino. Jezik in Slovstvo, 54(3-4), 43-56. https://doi.org/10.4312/jis.54.3-4.43-56