Logar Berginc, N., & Šuster, S. (2024). Gradnja novega korpusa slovenščine. Jezik in Slovstvo, 54(3-4), 57-68. https://doi.org/10.4312/jis.54.3-4.57-68