Stritar, M., & Stabej, M. (2024). Večjezičnost v institucijah Evropske unije – ali res deluje?: slovenščina v Svetu EU. Jezik in Slovstvo, 54(5), 57-72. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17480