Tucovič, V. (2024). Ljudska pesem v romanih Prežihovega Voranca Doberdob in Jamnica. Jezik in Slovstvo, 55(3-4), 41-52. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17499