Vičar, B. (2024). Koncept narave v Jamnici: ekokritični diskurzivni pristop. Jezik in Slovstvo, 55(3-4), 123-137. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17506