Ferbežar, I. (2024). »Izrekam zvestobo moji novi domovini Republiki Sloveniji …«: testiranje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji. Jezik in Slovstvo, 57(3-4), 29-45. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17551